Köpvillkor

LEVERANSVILLKOR OCH PRISER


Avbeställning av icke lagervaror accepteras inte om varan har börjat produceras.

ORDERBEKRÄFTELSE


Orderbekräftelsens juridiska avsikt och innebörd är att beställaren ska inom angiven tidsfrist (5 dagar) ges tillfälle att anmärka och
meddela invändning avseende orderbekräftelsen och försäljnings- och leveransvillkoren för att anmärkningen ska kunna beaktas. Produkter från snabblager, samt Innersmile/ljudabsorbenter, bör anmärkas omgående.
I annat fall gäller orderbekräftelsen som bindande för beställaren.


Kontrollera alltid orderbekräftelsen.

LEVERANS


Normal leveranstid är ca 1-3 dagar om produkten finns på lager, annars ca 4–5 veckor.


Mottaget gods måste kontrolleras så att produkterna överensstämmer med beställningen vad avser antal och produktartiklar.


Retur av levererad vara får ej ske utan särskild skriftlig överenskommelse mellan beställaren och Cumwex.


Överenskommen retur godkänns och krediteras endast av oskadad och ej använd produkt i oskadat originalemballage som först måste kontrolleras av Cumwex när returnerad vara har ankommit.


Cumwex förbehåller sig full äganderätt av levererad vara intill full betalning erhållits.

REKLAMATIONER


Det är kundens/godsmottagarens ovillkorliga skyldighet och ansvar att omedelbart reagera och agera på skadat emballage/produkt om kunden/ godsmottagaren har för avsikt att reklamera.

A. SYNLIG SKADA (eller avsaknad av gods) måste omedelbart anmälas vid mottagandet av godset innan mottagaren kvitterar. Anmärkning om skada görs skriftligen på frakthandlingen eller på elektronisk kvittensdosa som chauffören visar upp för kvittens och återtar. Med synlig skada avses även märken, tryckmärken, rivmärken, repor etc på emballaget. Emballageskada är en indikation på att även produkten kan vara skadad. Notering kan t ex vara ”emballage skadat” eller ”tryckmärken/repor/hål” eller ”kolli saknas”.

B. SKADA SOM INTE ÄR SYNLIG vid mottagandet (dvs transportskada som endast upptäcks sedan godset är avemballerat) måste anmälas till Cumwex inom 5 dagar från mottagandet.
OBS!!! Försummas anmälan om anmärkning inom angivna tidsfrister för A respektive B förfaller rätten till att reklamera och möjligheten till ersättning/ ny produkt.

10§
Vidare gäller följande:

  • Vid all reklamation måste bilder bifogas på det skadade emballaget respektive den skadade produkten.
  • Emballaget måste sparas
  • Godset får inte vidarebefordras
  • Godset får inte repareras
  • Godset får inte säljas
  • Godset får inte returneras

11§
Cumwex bekräftar alltid anmälan om reklamation till
anmälaren inom 2 dagar. Gör beställaren/anmälaren
invändning att anmälan gjorts inom tidsfristen utan att ha erhållit bekräftelse från Cumwex kommer sådan invändning inte beaktas.

FORCE MAJEURE

12§
Har händelse inträffat eller om händelse inträffar
(t.ex naturkatastrofer, brand, maskinhaveri, olyckshändelse, strejk, lockout, mellanstatliga konflikter eller andra oförutsedda händelser) som Cumwex ej kunnat förutse eller råda över kan Cumwex ej ställas till ansvar eller bli ersättningsskyldig.

ÖVRIGT

13§
Varor kan ej returneras förutom vid fel på vara. Vid returer måste originalemballage användas.

15§
Vi förbehåller oss rätten till vissa produktförändringar samt prisjusteringar på gällande prislista.

16§
Reservation för eventuella tryckfel i trycksaker från Cumwex. Reservationen gäller även eventuella felaktiga uppgifter
på vår hemsida.

17§
RETUR AV GODS VID FEL PÅ VARAN:
Före eventuell retur måste köparen kontakta säljaren. Godset skall returneras i originalemballage och oskadat.

Moms och frakt tillkommer på alla priser!