Kännetecken för VANK Wall 3 serien är neutrala, släta väggar, klädda med melange Sonus tyg i filt finish, vilket ger goda ljudabsorberande egenskaper. Ljudabsortion på kontoret har en betydande positiv inverkan på användarens hälsa och förmåga att fokusera. Det minskar den stressnivå som orsakas av buller. Den fantastiska serien Wall3 har med sin ljudabsorberande förmåga blivit den i särklass bästa på marknaden. Läs och jämför våra tester med andras. Den har en testad förmåga att skapa en lugn och tyst yta invändigt så användaren får den bästa upplevelsen och  få den lugn och ro som behövs för att kunna fokusera på sitt arbete i en bra och tyst arbetsmiljö. Detta har vi uppnått igenom extra noga valt ut material bl.a. från återvunna PET-flaskor. Väggarna är snyggt klädda med SONUS-tyg (se sample book). Finns i utförande för 1, 2-3, 4 och 6 personer. Noga utvald utrustning möjliggör bekväm användning som exempelvis LED-belysning, ventilation och mediaportar. Anslutningspanel är monterad i golvet eller i sätena placerade på sätets framsida. Det finns flera smarta tillval, exempelvis hjul eller högtalare. Serien är testade enligt EN 1a21-1, EN1a27-02, EN ISO 354:2005 0,95 L, absorberande enligt klass A. Läs mer om testresultaten under certifikat. Serien går att få i två olika höjder 2380 alternativt 2230 mm. Tillverkad i EU

Till toppen