Pcon Planner

Ett gratis verktyg för er använda för att enkelt kunna rita upp just ert projekt.
Välj antingen via dator eller Appen Pcon Box som också innehåller AR funktion.

1. Ladda ner Pcon Planner ME på din dator eller välj Appen Pcon Box som fungerar både på IOS och Android.
2. Våra möbler finns om du söker på Polmarco och Noti klicka för att skapa konto.
3. Följ sedan instruktioner för att komma igång.